Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Atlas of morphology and functional anatomy of the brain
Tác giả: T Scarabino
Xuất bản: New York NY: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0757
 
Atlas of Virtual Colonoscopy elektronisk ressurs : Comprehensive Atlas and Fundamentals
Tác giả: Abraham H Dachman, Andrea Laghi
Xuất bản: New York NY: Springer New York, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0757
 
Final FRCR 2B viva [electronic resource] : a survival guide
Tác giả: Jessie Aw, John Curtis, Kiat Tsong Tan
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0757
 
Radiologic-pathologic correlations from head to toe : understanding the manifestations of disease
Tác giả: N C Gourtsoyiannis, Pablo R Ros
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0757
 
Accident & emergency radiology [electronic resource] : a survival guide
Tác giả: Nigel Raby
Xuất bản: Edinburgh: Saunders, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0757
 
Pitfalls in diagnostic radiology
Tác giả:
Xuất bản: New York: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0757
 
Cerebral angiography : normal anatomy and vascular pathology
Tác giả: G B Bradac
Xuất bản: Heidelberg New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0757
 
Biomedical imaging [electronic resource] : applications and advances
Tác giả: Peter Morris
Xuất bản: Cambridge England Waltham Massachusetts: Woodhead Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0757
 
Cerebral angiography : normal anatomy and vascular pathology
Tác giả: Boris Bradac Gianni
Xuất bản: New York: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0757
 
Diseases of the Chest, Breast, Heart and Vessels 2019-2022 [electronic resource] : Diagnostic and Interventional Imaging
Tác giả: Juerg Hodler, Rahel A Kubik-Huch, Gustav K von Schulthess
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  616.0757
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục