Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.2344043 giây)
Therapeutic Gastrointestinal Endoscopy
Tác giả: Pascu Oliviu,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 616.3307545
ISBN: 9789533077437
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Atlas of gastrointestinal endoscopy and related pathology elektronisk ressurs
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford Malden MA : Blackwell Science , 2002
Ký hiệu phân loại: 616.3307545
ISBN: 011839864
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 92815 Định dạng: PDF
Atlas of endomicroscopy [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Heidelberg : Springer , 2008
Ký hiệu phân loại: 616.3307545
ISBN: 3540347577
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93411 Định dạng: PDF
Advanced Endoscopy
Tác giả: Yan Qiang,
Thông tin xuất bản: London United Kingdom : IntechOpen , 2020
Ký hiệu phân loại: 616.3307545
ISBN: 9781789851755
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục