Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.1718689 giây)
Mindfulness-based cognitive therapy for depression
Tác giả: Segal Zindel V,
Thông tin xuất bản: New York London : Guilford Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 616.85270651
ISBN: 1462507506
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138016 Định dạng: PDF
Group treatment manual for persistent depression : cognitive behavioral analysis system of psychotherapy (CBASP) therapi...
Tác giả: Sayegh Liliane,
Thông tin xuất bản: New York London : Routledge , 2016
Ký hiệu phân loại: 616.85270651
ISBN: 9781315683317
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138603 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục