Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.6400117 giây)
Principles of social psychiatry
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ : WileyBlackwell , 2010
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 047069713X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66926 Định dạng: PDF
Doctor Who: Bad Therapy
Tác giả: James Patterson,
Thông tin xuất bản: : Doctor Who , 1996
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 0426204905
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 53082 Định dạng: EPUB
Developmental psychopathology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons , 2006
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 0471237353
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 70355 Định dạng: PDF
The theory and practice of group psychotherapy
Tác giả: Yalom Irvin D,
Thông tin xuất bản: New York London : Basic Books , 2005
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 0465092845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 70851 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục