Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.4061915 giây)
Early Detection and Management of Mental Disorders
Thông tin xuất bản: : WileyBlackwell , 2004
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 0470010835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17035 Định dạng: PDF
Principles of social psychiatry
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ : WileyBlackwell , 2010
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 047069713X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66926 Định dạng: PDF
Psychiatry
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 9780470065716
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 101687 Định dạng: PDF
Clinical neuropsychology : a practical guide to assessment and management for clinicians
Tác giả: Goldstein Laura H,
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 0470683716
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132567 Định dạng: PDF
The Wiley handbook of positive clinical psychology
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 9781118468241
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 138421 Định dạng: PDF
Research methods in clinical psychology : an introduction for students and practitioners
Tác giả: Barker Chris,
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 9781118773192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138568 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục