Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.539995 giây)
DSM-IV-TR in action
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons , 2014
Ký hiệu phân loại: 616.89001
ISBN: 9781118784778
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97831 Định dạng: PDF
Psychiatry in the scientific image
Tác giả: Murphy Dominic,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 616.89001
ISBN: 0262316307
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Philosophical psychopathology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1994
Ký hiệu phân loại: 616.89001
ISBN: 0262071592
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Prescriptions for the mind : a critical view of contemporary psychiatry
Tác giả: Paris Joel,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 616.89001
ISBN: 0195313836
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 42315 Định dạng: PDF
The Oxford handbook of philosophy and psychiatry
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 616.89001
ISBN: 9780199579563
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 137873 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục