Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 69 kết quả (0.6094247 giây)
Endoscopic and microsurgical anatomy of the upper basal cisterns [electronic resource]
Tác giả: Seeger Wolfgang,
Thông tin xuất bản: Vienna : Springer Vienna , 2008
Ký hiệu phân loại: 617.48044
ISBN: 9783211770344
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43721 Định dạng: PDF
AVM of the brain, clinical considerations, general and special operative techniques, surgical results, nonoperated cases...
Thông tin xuất bản: : TPS , 1988
Ký hiệu phân loại: 617.48
ISBN: 9783136935019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45362 Định dạng: PDF
Samii's Essentials in Neurosurgery [electronic resource]
Tác giả: Ramina Ricardo,
Thông tin xuất bản: Berlin Heidelberg : SpringerVerlag , 2008
Ký hiệu phân loại: 617.48
ISBN: 9783540492498
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 42088 Định dạng: PDF
Microneurosurgery
Tác giả: Yasargil Mahmut G,
Thông tin xuất bản: Stuttgart : Georg Thieme Verlag , 1984
Ký hiệu phân loại: 617.48
ISBN: 3136448014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43942 Định dạng: PDF
Medical technologies in neurosurgery [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Vienna : SpringerVerlagWien , 2006
Ký hiệu phân loại: 617.48
ISBN: 9783211333020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43738 Định dạng: PDF
Neurosurgery [electronic resource] : Principles and Practice
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : SpringerVerlag London Ltd , 2005
Ký hiệu phân loại: 617.48
ISBN: 9781846280511
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 42380 Định dạng: PDF
Pediatric neurosurgery
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Georgetown Tex : Landes Bioscience , 2006
Ký hiệu phân loại: 617.48
ISBN: 1570596433
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 49708 Định dạng: PDF
Awareness of deficit after brain injury : clinical and theoretical issues
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 1991
Ký hiệu phân loại: 617.481
ISBN: 0195059417
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43254 Định dạng: PDF
Minimally Invasive Neurosurgery [electronic resource]
Tác giả: Proctor Mark R,
Thông tin xuất bản: Totowa NJ : Humana Press Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 617.481
ISBN: 9781592598991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 42388 Định dạng: PDF
ABC of spinal cord injury
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : BMJ , 2002
Ký hiệu phân loại: 617.482044
ISBN: 0727915185
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 42517 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục