Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 24 kết quả (0.7500407 giây)
Organ Donation and Transplantation - Current Status and Future Challenges
Tác giả: Georgios Tsoulfas,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 617.95
ISBN: 9781789233407
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Xenotransplantation - New Insights
Tác giả: Shuji Miyagawa,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 617.95
ISBN: 9789535133551
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Organ Donation and Transplantation
Tác giả: Mihaylov Vassil,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 617.95
ISBN: 9781839625312
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Flesh wounds : the culture of cosmetic surgery
Tác giả: Virginia L Blum,
Ký hiệu phân loại: 617.95
ISBN: 0520217233
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15572 Định dạng: PDF
Textbook of Plastic and Reconstructive Surgery
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Sl : UCL Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 617.95
ISBN: 1910634395
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Clinical atlas of muscle and musculocutaneous flaps
Tác giả: Mathes Stephen J,
Thông tin xuất bản: St Louis : Mosby , 1979
Ký hiệu phân loại: 617.95
ISBN: 0801631416
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The origins of organ transplantation : surgery and laboratory science, 1880-1930
Tác giả: Schlich Thomas,
Ký hiệu phân loại: 617.95
ISBN: 1580463533 (hardcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Michigan manual of plastic surgery
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 617.95
ISBN: 0781751896
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 38330 Định dạng: CHM
Manual of Aesthetic Surgery 2 [electronic resource]
Tác giả: Mang W L,
Ký hiệu phân loại: 617.95
ISBN: 9783540263845
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 39237 Định dạng: PDF
Innovations in plastic and aesthetic surgery
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Berlin New York : Springer , 2008
Ký hiệu phân loại: 617.95
ISBN: 9783540463214
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 39238 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục