Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.0156188 giây)
Preventing childhood obesity : health in the balance
Tác giả: 
Washington DC: National Academies Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 618.92398
 
Children, obesity and exercise : prevention, treatment, and management of childhood and adolescent obesity
Tác giả: Andrew P Hills
London: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 618.92398
 
Handbook of pediatric and adolescent obesity treatment
Tác giả: William O'Donohue
New York: RoutledgeTaylor Francis, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 618.92398
 
Child and adolescent obesity : causes and consequences, prevention and management
Tác giả: Walter Burinat
Cambridge New York: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 618.92398
 
Childhood obesity : contemporary issues
Tác giả: 
Boca Raton FL: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 618.92398
 
Handbook of pediatric obesity : clinical management
Tác giả: Melinda S Sothern
Boca Raton: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 618.92398
 
Global dimensions of childhood obesity
Tác giả: Richard Flamenbaum
New York: Nova Science Publishers, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 618.92398
 
Obesity in childhood and adolescence
Tác giả: 
Basel New York: Karger, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 618.92398
 
Handbook of pediatric and adolescent obesity treatment
Tác giả: 
: ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 618.92398
 
Global dimensions of childhood obesity
Tác giả: 
New York: Nova Science Publishers, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 618.92398
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục