Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Ultrasonics : data, equations, and their practical uses
Tác giả: Dale Ensminger, Foster B Stulen
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.2
 
Live audio : the art of mixing a show [electronic resource]
Tác giả: Dave Swallow
Xuất bản: Burlington MA Oxford: Focal, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.2
 
Audio engineering 101 : a beginner's guide to music production [electronic resource]
Tác giả: Tim Dittmar
Xuất bản: Waltham MA: Focal Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.2
 
Acoustics for engineers [electronic resource] : Troy lectures
Tác giả: Jens Blauert, Ning Xiang
Xuất bản: Berlin London: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.2
 
The master handbook of acoustics
Tác giả: F Alton Everest
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  620.2
 
Master handbook of acoustics [electronic resource]
Tác giả: F Alton Everest, Ken C Pohlmann
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  620.2
 
Acoustics for Engineers [electronic resource] : Troy Lectures
Tác giả: Jens Blauert, Ning Xiang
Xuất bản: New York: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.2
 
Aeroacoustic Measurements [electronic resource]
Tác giả: Christopher S Allen, William K Blake, Robert P Dougherty, Denis Lynch, Thomas J Mueller, Paul T Soderman, James R Underbrink
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.2
 
Sonic Skills [electronic resource] : Listening for Knowledge in Science, Medicine and Engineering (1920s-Present)
Tác giả: Karin Bijsterveld
Xuất bản: London: Palgrave Macmillan UK Imprint Palgrave Macmillan, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  620.2
 
Acoustic absorbers and diffusers : theory, design and application
Tác giả: Trevor J Cox, Peter D'Antonio
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.2
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục