Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Ultrasonics : data, equations, and their practical uses
Tác giả: Dale Ensminger, Foster B Stulen
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.2
 
Faszination Ultraschall
Tác giả: Georg Sorge
Xuất bản: : TEUBNER VERLAG, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.28
 
Live audio : the art of mixing a show [electronic resource]
Tác giả: Dave Swallow
Xuất bản: Burlington MA Oxford: Focal, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.2
 
Audio engineering 101 : a beginner's guide to music production [electronic resource]
Tác giả: Tim Dittmar
Xuất bản: Waltham MA: Focal Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.2
 
Acoustics for engineers [electronic resource] : Troy lectures
Tác giả: Jens Blauert, Ning Xiang
Xuất bản: Berlin London: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.2
 
Công nghệ xử lý tiếng ồn, độ rung
Tác giả: Nguyễn Chí Hiếu
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  620.23
 
The master handbook of acoustics
Tác giả: F Alton Everest
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  620.2
 
Master handbook of acoustics [electronic resource]
Tác giả: F Alton Everest, Ken C Pohlmann
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  620.2
 
Acoustics for Engineers [electronic resource] : Troy Lectures
Tác giả: Jens Blauert, Ning Xiang
Xuất bản: New York: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.2
 
Noise reduction analysis
Tác giả: K Uno Ingard
Xuất bản: Sudbury Mass Singapore: Jones and Bartlett Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.23
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục