Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.3000145 giây)
Thủy lực : T.1
Tác giả: Nguyễn Tài,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1998
Ký hiệu phân loại: 621.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thủy lực dòng chảy hở
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.26
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Máy thủy lực thể tích các phần tử thủy lực và cơ cấu điều khiển trợ động
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.24
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Máy thủy lực thể tích : giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2000
Ký hiệu phân loại: 621.24
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Positive Displacement Pumps : A Guide to performance evaluation
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.252
ISBN: 9780470180976
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thủy lực và bơm
Tác giả: Trần Thế San,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2009
Ký hiệu phân loại: 621.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Pumps as turbines : a user's guide
Tác giả: Williams Arthur,
Thông tin xuất bản: London : Intermediate Technology , 1995
Ký hiệu phân loại: 621.24
ISBN: 1853392855
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48538 Định dạng: PDF
Máy thủy lực và khí nén
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 621.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 114562 Định dạng: PDF
Tua bin nước
Tác giả: Võ Sỹ Huỳnh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.24
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 140256 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục