Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.6299952 giây)
Máy thủy lực thể tích các phần tử thủy lực và cơ cấu điều khiển trợ động
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.24
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Máy thủy lực thể tích : giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2000
Ký hiệu phân loại: 621.24
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Pumps as turbines : a user's guide
Tác giả: Williams Arthur,
Thông tin xuất bản: London : Intermediate Technology , 1995
Ký hiệu phân loại: 621.24
ISBN: 1853392855
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48538 Định dạng: PDF
Tua bin nước
Tác giả: Võ Sỹ Huỳnh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.24
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 140256 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục