Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.0199948 giây)
Từ điển kỹ thuật điện Anh-Việt
Tác giả: Đỗ Quang Đạt
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 621.303
 
Từ điển điện điện tử
Tác giả: Nguyễn Xuân Khai
Hà Nội: Thống Kê, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 621.303
 
Từ điển chuyên ngành điện Anh - Việt
Tác giả: Trương Quang Thiện
TpHCM: Thanh Niên, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 621.303
 
Electrical engineering dictionary [electronic resource]
Tác giả: 
Boca Raton: CRC Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.303
 
Wiley electrical and electronics engineering dictionary
Tác giả: Steven M Kaplan
Piscataway New Jersey: IEEE Press, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 621.303
 
Từ điển điện tử viễn thông - tin học Anh - Pháp - Việt
Tác giả: Hồ Vĩnh Thuận
Hà Nội: Thống kê, 1996
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 621.303
 
Từ điển điện tử viễn thông - tin học Anh - Pháp - Việt = Dictionary of electronics, telecommunications and informatics E...
Tác giả: Đỗ Quang Đạt
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 621.303
 
Từ điển Tin học - Điện tử Anh- Việt = English - Vietnamese Dictionary of Informatics, electronics and telecommunications
Tác giả: Lê Ngọc Cương
Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 621.303
 
Từ điển điện và điện tử Anh - Việt = Electricity and electronics dictionary
Tác giả: Nghiêm Duy
Đồng Tháp: Đồng Tháp, 1994
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc: 621.303
 
1

Truy cập nhanh danh mục