Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.0200046 giây)
Nghiên cứu áp dụng năng lượng sóng biển tại Ninh Thuận - Bình Thuận
Tác giả: Nguyễn Hoàng Quốc Việt
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 621.312134
 
The analysis of tidal stream power [electronic resource]
Tác giả: J Hardisty
Chichester UK Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.312134
 
Hướng dẫn đồ án môn học nhà máy thủy điện
Tác giả: Nguyễn Thanh Hảo
Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.312134
 
Nghiên cứu hệ thống chuyển đổi năng lượng sóng biển thành năng lượng điện
Tác giả: Bùi Đăng Linh
TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.312134
 
Nghiên cứu hệ thống chuyển đổi năng lượng sóng biển thành năng lượng điện
Tác giả: Nguyễn Đình Phương
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.312134
 
Thiết kế và thi công trạm thủy điện nhỏ
Tác giả: Nguyễn Duy Thiện
Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.312134
 
Tuốc bin hơi nước, lý thuyết và cấu tạo
Tác giả: Phạm Lương Tuệ
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.312134
 
Elements of Tidal-Electric Engineering
Tác giả: Robert H Clark
New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.312134
 
Nghiên cứu điều khiển công suất tác dụng và công suất phản kháng của hệ thống điện năng lượng sóng biển kết nối với lưới...
Tác giả: Nguyễn Minh Hải
TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 621.312134
 
Điều khiển P và Q của hệ thống điện năng lượng sóng biển Wave Dragon
Tác giả: Nguyễn Ngọc Sang
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 621.312134
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục