Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 108 kết quả (0.1399989 giây)
Wireless Power Transfer - Principles and Engineering Explorations
Tác giả: Ki Young Kim,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 621.319
ISBN: 9789533078748
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Wireless Power Transfer : Recent Development, Applications and New Perspectives
Tác giả: Zellagui Mohamed,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 621.319
ISBN: 9781839688010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Electrical power distribution and tranmission
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1996
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nguyên lý căn bản mạch điện một-ba pha
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn Hóa Thông Tin , 2000
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Mạng cung cấp và phân phối điện
Tác giả: Bùi Ngọc Thư,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình cung cấp điện : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Ngô Hồng Quang,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2009
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hệ thống cung cấp điện. T.1
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giáo trình cung cấp điện : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Ngô Hồng Quang,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục