Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 59 kết quả (0.0155898 giây)
Đánh giá độ tin cậy phát tuyến hình tia của mạng điện phân phối
Tác giả: Phạm Quốc Nghiệp
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 621.3191
 
Practical power systems protection [electronic resource]
Tác giả: L. G Hewitson
Oxford Burlington Mass: NewnesElsevier, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.3191
 
Tính toán và phân tích an toàn hệ thống điện miền nam Việt Nam
Tác giả: Trần Nhật Kha
Đà Nẵng: Đại học Đà Nẵng, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc: 621.3191
 
Power system dynamics : stability and control
Tác giả: Jan Machowski
Chichester UK: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.3191
 
Modern heuristic optimization techniques : theory and applications to power systems
Tác giả: 
Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press WileyInterscience, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.3191
 
Applied mathematics for restructured electric power systems : optimization, control, and computational intelligence
Tác giả: 
New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc: 621.3191
 
Thiết kế hệ thống điện
Tác giả: Nguyễn Hoàng Việt
TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.3191
 
Sách tra cứu về chất lượng điện năng
Tác giả: 
Hà Nội: Bách khoa, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.3191
 
Voltage stability of electric power systems
Tác giả: Thierry Van Cutsem
New York NY: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.3191
 
Electrical Power Systems Quality
Tác giả: 
New Delhi: Tata McGraw Hill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.3191
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục