Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.2500018 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:621.381532
Kỹ thuật chuyển mạch số và ứng dụng trong tổng đài EWSD
Tác giả: Võ Hoàng Phúc
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381532
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221 Năm XB: 2001
Mô phỏng mạch chỉnh âm sắc tích cực dùng MATLAB
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381532
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 220 Năm XB: 2002
Thiết kế và mô phỏng một CPU xử lý phép toán số học song song trên mạch FBGA
Tác giả: Hồ Chí Sơn
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381532
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2327 Năm XB: 2002
Báo cháy tự động qua đường dây điện thoại
Tác giả: Võ Hoàng Hải
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381532
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2332 Năm XB: 2002
Thiết kế và thi công mạch điều khiển thiết bị và tự động báo cháy qua mạng điện thoại
Tác giả: Lê Viết Lịch
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381532
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2489 Năm XB: 2002
Thiết kế mạch bảo mật điện thoại dùng phương pháp đảo phổ số
Tác giả: Tôn Tòng Tài
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381532
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2329 Năm XB: 2002
Tổng đài điện tử số EWSD (Siemens) phân hệ ngoại vi và chuyển mạch
Tác giả: Lê Văn Quốc
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381532
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2351 Năm XB: 2002
Mô phỏng mạch điều chế AM dùng SERENADE 8.0
Tác giả: Khưu Lê Anh Các
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381532
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2381 Năm XB: 2002
Báo cháy tự động qua mạng điện thoại
Tác giả: Nguyễn Đình Trung
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381532
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2315 Năm XB: 2002
Điều khiển động cơ AC một pha
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381532
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 5355 Năm XB: 2003
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục