Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.6400456 giây)
Practical analog and digital filter design
Tác giả: Thede Les,
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.3815324
ISBN: 1580539157
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 70030 Định dạng: PDF
Filter Handbook
Thông tin xuất bản: : ButterworthHeinemann Ltd , 1989
Ký hiệu phân loại: 621.3815324
ISBN: 0434913782
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 62424 Định dạng: PDF
Two-dimensional digital filters
Tác giả: Lu WuSheng,
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker , 1992
Ký hiệu phân loại: 621.3815324
ISBN: 0824784340
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 39534 Định dạng: PDF
HF filter design and computer simulation [electronic resource]
Tác giả: Rhea Randall W,
Thông tin xuất bản: Atlanta : Noble Pub , 1994
Ký hiệu phân loại: 621.3815324
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 34856 Định dạng: PDF
HF filter design and computer simulation
Tác giả: W Rhea Randall,
Thông tin xuất bản: : Noble Pub , 1994
Ký hiệu phân loại: 621.3815324
ISBN: 1884932258
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13168 Định dạng: PDF
Analog Filters using MATLAB [electronic resource]
Tác giả: Wanhammar Lars,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2009
Ký hiệu phân loại: 621.3815324
ISBN: 0387927662
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 39723 Định dạng: PDF
Adaptive filter theory
Tác giả: Haykin Simon S,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Prentice Hall , 1996
Ký hiệu phân loại: 621.3815324
ISBN: 013322760X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 75175 Định dạng: DJVU
Adaptive digital filters [electronic resource]
Tác giả: Bellanger Maurice,
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.3815324
ISBN: 0824705637
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 34117 Định dạng: PDF
Ứng dụng bộ lọc Kalman xử lý nhiễu tín hiệu cảm biến lực trong thiết bị kéo cột sóng tự động
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 621.3815324
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 100088 Định dạng: PDF
An introduction to parametric digital filters and oscillators
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.3815324
ISBN: 047085104X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 26317 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục