Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.28125 giây)
Professional Verification : A Guide to Advanced Functional Verification
Tác giả: Wilcox Paul,
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic Publishers , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.381548
ISBN: 1402078765
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17342 Định dạng: PDF
Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Đo lường điện và điện tử
Thông tin xuất bản: TpHCM : Hồng Đức , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2009
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Digital logic testing and simulation [electronic resource]
Tác giả: Miczo Alexander,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : WileyInterscience , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.381548
ISBN: 0471439959
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 28180 Định dạng: PDF
Professional verification : a guide to advanced functional verification
Tác giả: Wilcox Paul,
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic , c2004
Ký hiệu phân loại: 621.381548
ISBN: 1402078757
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
SAT-based scalable formal verification solutions
Tác giả: Ganai Malay,
Thông tin xuất bản: New York : Springer ScienceBusiness Media , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.381548
ISBN: 0387691669
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65582 Định dạng: PDF
Integrated circuit test engineering : modern techniques
Tác giả: Grout Ian,
Thông tin xuất bản: London : Springer , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.381548
ISBN: 1846280230
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 76111 Định dạng: PDF
Electronic instrumentation and measurements
Tác giả: Bell David A,
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 119531 Định dạng: PDF
Giáo trình đo lường điện tử : Dùng trong các trường THCN
Tác giả: Vũ Xuân Giáp,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 142876 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục