Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 47 kết quả (0.2343235 giây)
Telecommunication Networks - Trends and Developments
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại: 621.3821
ISBN: 9781789857191
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Broadband Communications Networks - Recent Advances and Lessons from Practice
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 621.3821
ISBN: 9781789237429
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Thiết kế các mạng chuyển mạch ATM
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện , 2000
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Máy điện thoại ấn phím : Nguyên lý, cấu tạo và phương pháp sửa chữa
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản lý mạng viễn thông thế kỷ 21
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Công nghệ SDH
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện , 2000
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hệ thống truyền dẫn đồng bộ số - SDH
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Mạng viễn thông : Sổ tay tra cứu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện , 2000
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Mạng viễn thông và xu hướng phát triển
Tác giả: Phùng Văn Vận,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Rick Gallagher's MPLS Training Guide : Building Multi-Protocol Label Switching Networks
Tác giả: Gallaher Rick,
Thông tin xuất bản: : Syngress , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.3821
ISBN: 1932266003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7389 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục