Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Broadband Wireless Access elektronisk ressurs
Tác giả: Benny Bing
Xuất bản: Boston MA: Kluwer Academic Publishers, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38212
 
VoIP for dummies
Tác giả: Timothy Kelly
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38212
 
VoIP for dummies
Tác giả: Timothy V Kelly
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38212
 
Practical TCP/IP and Ethernet networking
Tác giả: Deon Reynders, Edwin Wright
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38212
 
Centrex or PBX : The impact of IP
Tác giả: John R Abrahams, Mauro Lollo
Xuất bản: Boston: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.38212
 
Các hệ thống truyền dẫn và xử lý thông tin
Tác giả: Hồ Khánh Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.38212
 
Fire the Phone Company
Tác giả: David Field
Xuất bản: kd: Peachpit Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.38212
 
Talk is Cheap
Tác giả: James E Gaskin
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.38212
 
Asterisk : The Future of Telephony
Tác giả: Jared Smith
Xuất bản: : OREILLY, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.38212
 
Các hệ thống tính toán và xử lý thông tin : Computing and Information Processing Systems
Tác giả: Hồ Khánh Lâm, Nguyễn Thắng
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.38212
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục