Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 19 kết quả (0.3750105 giây)
Application of Optical Fiber in Engineering
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 621.38275
ISBN: 9781839626142
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Raman Amplification in Fiber Optical Communication Systems
Tác giả: Headley Clifford,
Thông tin xuất bản: : Academic Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.38275
ISBN: 0120445069
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17016 Định dạng: PDF
Fiber optics installer (FOI) : certification exam guide
Tác giả: Woodward Bill,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 621.38275
ISBN: 1119011507
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Fiber Bragg gratings
Tác giả: Kashyap Raman,
Thông tin xuất bản: San Diego CA : Academic Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 621.38275
ISBN: 0124005608
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43287 Định dạng: PDF
WDM technologies : active optical components
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Diego Calif : Academic Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.38275
ISBN: 0122252616
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43292 Định dạng: PDF
Erbium-doped fiber amplifiers : fundamentals and technology
Tác giả: Becker P C,
Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 621.38275
ISBN: 0120845903
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43297 Định dạng: PDF
Optical fiber telecommunications III
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Diego CA : Academic Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 621.38275
ISBN: 0123951704
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43819 Định dạng: PDF
Fiber optic cabling
Tác giả: Elliott Barry J,
Thông tin xuất bản: Oxford : Newnes , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.38275
ISBN: 0750650133
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43991 Định dạng: PDF
Handbook of optical fiber telecommunications III
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Diego CA : Academic Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 621.38275
ISBN: 0123951704
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 46799 Định dạng: PDF
Fiber optic data communication : technological trends and advances
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Diego Calif London : Academic Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.38275
ISBN: 0122078926
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47140 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục