Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 25 kết quả (0.015625 giây)
Mobile TV : DVB-H, DMB, 3G systems and rich media applications
Tác giả: Amitabh Kumar
Amsterdam Boston: ElsevierFocal Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.388
 
CCTV [electronic resource] : networking and digital technology
Tác giả: Vlado Damjanovski
Amsterdam Boston: ElsevierButterworth Heinemann, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.388
 
3D television content capture, encoding, and transmission [electronic resource] : building the transport infrastructure ...
Tác giả: Daniel Minoli
Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.388
 
Entropy coders of the H.264/AVC standard : algorithms and vlsi architectures
Tác giả: Xiaohua Tian
New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.388
 
Standard handbook of video and television engineering[electronic resource]
Tác giả: 
New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 621.388
 
Standard Codecs : Image Compression to Advanced Video Coding
Tác giả: Mohammed Ghanbari
London: Institution of Electrical Engineers, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc: 621.388
 
ITV handbook
Tác giả: Schwalb Edward M
kd: Prentice Hall Professional Technical Reference, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (chm)
ddc: 621.388
 
Basic television and video systems
Tác giả: Bernard Grob
NY: McGrawHill, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.388
 
Truyền hình số
Tác giả: Ngô Thái Trị
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.388
 
Truyền hình số
Tác giả: Đỗ Hoàng Tiến
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 621.388
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục