Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 55 kết quả (0.2187973 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:621.388
Truyền hình qua vệ tinh
Tác giả: PhanTấn Thảo
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 227 Năm XB: 2001
Basic television and video systems
Tác giả: Grob Bernard
Thông tin xuất bản: N.Y :McGraw-Hill
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 412 Năm XB: 1998
Các đặc trưng và yêu cầu cơ bản cho việc thiết lập hệ thống truyền hình số
Tác giả: Võ Chí Trường
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 4538 Năm XB: 2003
Phân tích hệ thống truyền hình số mặt đất
Tác giả: Nguyễn Hoàng Huy
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 6466 Năm XB: 2003
Mô phỏng kỹ thuật điều chế số bằng phần mềm Matlab
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2533 Năm XB: 2002
Phát tín hiệu truyền hình lên vệ tinh
Tác giả: Vũ Văn Linh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2318 Năm XB: 2002
Truyền hình số mặt đất DVB-T
Tác giả: Lê Hoài Trung
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2012 Năm XB: 2000
Khai thác truyền hình qua vệ tinh
Tác giả: Nguyễn Văn Tài
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2310 Năm XB: 2002
Nguyên lý kỹ thuật truyền hình số
Tác giả: Phạm Bích Hồng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2497 Năm XB: 2002
Công nghệ OFDM và ứng dụng trong truyền hình số
Tác giả: Phạm Quốc Hùng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 5403 Năm XB: 2003
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục