Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.3100032 giây)
Modern Recording Techniques
Tác giả: Huber David Miles,
Thông tin xuất bản: USA : Focal Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.389
ISBN: 0240806255
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15289 Định dạng: PDF
Speech enhancement
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.389
ISBN: 354024039X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 34817 Định dạng: PDF
Mixing audio : concepts, practices and tools
Tác giả: Izhaki Roey,
Ký hiệu phân loại: 621.389
ISBN: 0240520688
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 67174 Định dạng: PDF
An introduction to digital audio
Tác giả: Watkinson John,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Focal Press , 1994
Ký hiệu phân loại: 621.389
ISBN: 0240513789
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 70239 Định dạng: PDF
Your free open source music studio [electronic resource]
Tác giả: Childs G W,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : Course Technology PTR , 2011
Ký hiệu phân loại: 621.389
ISBN: 1435458370
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 74016 Định dạng: PDF
Audio and hi-fi handbook [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : Newnes , 1998
Ký hiệu phân loại: 621.389
ISBN: 075063636X
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 74676 Định dạng: PDF
Designing audio power amplifiers [electronic resource]
Tác giả: Cordell Bob,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2010
Ký hiệu phân loại: 621.389
ISBN: 9780071640244
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 76339 Định dạng: PDF
CD-R/DVD : disc recording demystified
Tác giả: Purcell Lee,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2000
Ký hiệu phân loại: 621.389
ISBN: 0071357157
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 101478 Định dạng: PDF
Audio power amplifier design
Tác giả: Self Douglas,
Ký hiệu phân loại: 621.389
ISBN: 9780240526133
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106384 Định dạng: PDF
Pro tools 101 : version 7.4 : official courseware
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Thomson Course Technology , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.389
ISBN: 1598634240 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục