Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 57 kết quả (0.3437475 giây)
Kỹ thuật sữa chữa nâng cấp & bảo trì máy tính cá nhân
Tác giả: Bùi Lâm,
Thông tin xuất bản: Đồng Nai : Đồng Nai , 1998
Ký hiệu phân loại: 621.39
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật phần cứng máy tính
Tác giả: Lê Minh Trí,
Thông tin xuất bản: Đồng Nai : Đồng Nai , 2000
Ký hiệu phân loại: 621.39
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lắp ráp cài đặt sửa chữa máy tính cá nhân
Tác giả: Lê Minh Trí,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thống Kê , 2000
Ký hiệu phân loại: 621.39
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính
Tác giả: Trần Quang Vinh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.39
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Upgrading and repairing laptops
Tác giả: Scott Mueller,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Que , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.39
ISBN: 0789728001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7052 Định dạng: CHM
Faster smarter A+ certification : take charge ofthe A+ exams-faster, smarter, better!
Tác giả: Harwood Mike,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.39
ISBN: 0735619158
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7128 Định dạng: CHM
A+ complete lab manual
Tác giả: Johnson Scott,
Thông tin xuất bản: San Francico : Sybex , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.39
ISBN: 0782142516
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7135 Định dạng: CHM
Digital design principles and practices
Tác giả: Wakerly John F,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.39
ISBN: 0130898962
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7202 Định dạng: PDF
Mike Meyers' A+ Certification Passport, Second Edition
Tác giả: Meyers Mike,
Thông tin xuất bản: NY : McGrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.39
ISBN: 0072229144
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7878 Định dạng: CHM
PC Hardware Tuning & Acceleration
Tác giả: Rudometov Victor,
Thông tin xuất bản: Wayne : ALIST , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.39
ISBN: 1931769230
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 8367 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục