Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 254 kết quả (0.2968817 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:621.39*
Kỹ thuật sữa chữa nâng cấp & bảo trì máy tính cá nhân
Tác giả: Bùi Lâm
Thông tin xuất bản: Đồng Nai :Đồng Nai
Ký hiệu phân loại: 621.39
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 278 Năm XB: 1998
Hướng dẫn sử dụng Circuitmaker
Tác giả: Trần Sum
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giao Thông Vận Tải
Ký hiệu phân loại: 621.395
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 381 Năm XB: 1998
Máy tính truyền dữ liệu qua đường dây điện (mạch phát)
Tác giả: Phạm Công Tính
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.398
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 4528 Năm XB: 2003
Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính
Tác giả: Trần Quang Vinh
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 621.39
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 6182 Năm XB: 2002
Kỹ thuật phần cứng máy tính
Tác giả: Lê Minh Trí
Thông tin xuất bản: Đồng Nai :Đồng Nai
Ký hiệu phân loại: 621.39
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 952 Năm XB: 2000
Lắp ráp cài đặt sửa chữa máy tính cá nhân
Tác giả: Lê Minh Trí
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 621.39
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1248 Năm XB: 2000
Thiết kế KIT thí nghiệm điện tử số giao tiếp máy tính
Tác giả: Ngô Thị Kim Thanh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3914
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2369 Năm XB: 2002
Thiết kế mạch giao tiếp với cổng máy in dùng 8951 áp dụng điều khiển tốc độ động cơ DC
Tác giả: Trần Văn Đông
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3981
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2617 Năm XB: 2002
Hướng dẫn sử dụng Eagle
Tác giả: Phạm Quang Huy
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 621.395
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1709 Năm XB: 2001
Khảo sát mạng thời gian thực - CAN
Tác giả: Đặng Kim Hội
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.3981
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2065 Năm XB: 2000
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục