Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.2499664 giây)
Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí : Sách dùng làm giáo trình cho sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 9596 Định dạng: PDF
Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2009
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường
Tác giả: Ninh Đức Tốn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2009
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật đo : bài tập
Tác giả: Ninh Đức Tốn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2012
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 110092 Định dạng: PDF
Dung sai và kỹ thuật đo
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2016
Ký hiệu phân loại: 621.80287
ISBN: 9786040091215
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép (Vẽ cơ khí và dung sai lắp ghép)
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 132060 Định dạng: PDF
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 145037 Định dạng: PDF
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 621.80287
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 145043 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục