Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 165 kết quả (0.5813704 giây)
Marks' calculations for machine design elektronisk ressurs
Tác giả: Brown Thomas H,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 70777 Định dạng: PDF
Multibody Dynamics elektronisk ressurs : Computational Methods and Applications
Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands , 2011
Ký hiệu phân loại: 621.811
ISBN: 9789048199716
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97303 Định dạng: PDF
Nguyên lý máy
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 621.811
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 94702 Định dạng: PDF
Dung sai và lắp ghép
Tác giả: Ninh Đức Tốn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo Dục Việt Nam , 2012
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Dung sai lắp ghép : tài liệu tham khảo dành cho các cơ sở dạy nghề
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18402 Định dạng: PDF
The vibration analysis handbook
Tác giả: Taylor James I,
Thông tin xuất bản: Tampa FL : Vibration Consultants Inc , 1994
Ký hiệu phân loại: 621.811
ISBN: 0964051702
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 70143 Định dạng: PDF
Complete digital design : a comprehensive guide to digital electronics and computer system architecture
Tác giả: Balch Mark,
Thông tin xuất bản: New York London : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.81
ISBN: 0071409270
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 70942 Định dạng: PDF
Thiết kế nguyên lý máy sử dụng phần mềm Pro Engineer version 5
Tác giả: Lê Cung,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2011
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ sở thiết kế máy
Tác giả: Lê Văn Uyển,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo Dục Việt Nam , 2011
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18406 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục