Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 114 kết quả (0.3499639 giây)
Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy
Tác giả: Trịnh Chất,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thiết kế chi tiết máy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6086 Định dạng: PDF
Dung sai và lắp ghép
Tác giả: Hà Văn Vui,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Dung sai và lắp ghép
Tác giả: Ninh Đức Tốn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Chi tiết máy
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8960 Định dạng: RAR
Nguyên lý máy : bài giảng
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.811
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8961 Định dạng: PDF
Chi tiết máy : Bài tập
Tác giả: SN Nitriportric,
Thông tin xuất bản: Hải Phòng : Hải Phòng , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tự động hóa tính toán thiết kế chi tiết máy : Theo giáo trình chi tiết máy
Tác giả: Ngô Văn Quyết,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nguyên lý máy : bài tập
Tác giả: Tạ Ngọc Hải,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.811
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 8978 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục