Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 95 kết quả (0.4686986 giây)
Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy
Tác giả: Trịnh Chất,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 5496 Năm XB: 2001
Thiết kế chi tiết máy
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6086 Năm XB: 2003 Định dạng: PDF
Dung sai và lắp ghép
Tác giả: Hà Văn Vui,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6099 Năm XB: 2003
Dung sai và lắp ghép
Tác giả: Ninh Đức Tốn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6200 Năm XB: 2003
Chi tiết máy
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8960 Năm XB: 2001 Định dạng: RAR
Chi tiết máy : Bài tập
Tác giả: SN Nitriportric,
Thông tin xuất bản: Hải Phòng, Hải Phòng
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 8964 Năm XB: 2004
Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 8970 Năm XB: 2004
Tự động hóa tính toán thiết kế chi tiết máy : Theo giáo trình chi tiết máy
Tác giả: Ngô Văn Quyết,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8974 Năm XB: 2005
Công nghệ chế tạo máy : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Giáo dục Việt Nam
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 9487 Năm XB: 2005
Gia công cơ : Sổ tay
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Khoa học và Kỹ Thuật
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9516 Năm XB: 2002
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục