Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 118 kết quả (0.6718677 giây)
Dung sai lắp ghép : tài liệu tham khảo dành cho các cơ sở dạy nghề
Tác giả: Cao Văn Sâm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2008
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18402 Định dạng: PDF
Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18406 Định dạng: PDF
Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy : Giáo trình
Tác giả: Trịnh Chất,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18468 Định dạng: PDF
Chi tiết máy
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8960 Định dạng: RAR
Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Chi tiết máy : Bài tập
Tác giả: SN Nitriportric,
Thông tin xuất bản: Hải Phòng : Hải Phòng , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Marks' Calculations For Machine Design
Tác giả: Brown Thomas H,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.815
ISBN: 0071436898
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Chi tiêt máy. Tập 2
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thiết kế chi tiết máy
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18743 Định dạng: PDF
Chi tiết máy-Tập 1
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.815
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18830 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục