Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 48 kết quả (0.3125148 giây)
Remanufacturing and Advanced Machining Processes for New Materials and Components
Tác giả: Gevorkyan ЕS,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 621.902
ISBN: 9781000528664
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Getting started with CNC : personal digital fabrication with Shapeoko and other computer-controlled routers
Tác giả: Ford Edward,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 621.9023
ISBN: 145718334X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Modular design for machine tools
Tác giả: Ito Y,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , c2008
Ký hiệu phân loại: 621.902
ISBN: 0071496602 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Build your own CNC machine [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Apress , 2009
Ký hiệu phân loại: 621.902
ISBN: 9781430224907
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 41042 Định dạng: PDF
Lập chương trình gia công sử dụng chu trình tự động bù dao tự động trên máy CNC
Tác giả: Bùi Thanh Trúc,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2010
Ký hiệu phân loại: 621.9023
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 41945 Định dạng: PDF
Gia công trên máy CNC : giáo trình
Tác giả: Bùi Thanh Trúc,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2010
Ký hiệu phân loại: 621.9023
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hướng dẫn lập trình cnc trên máy công cụ
Tác giả: Trần Thế San,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2009
Ký hiệu phân loại: 621.90230285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nghiên cứu thiết bị tự động thay đổi chế độ gia công cho máy CNC
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.9023
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 48736 Định dạng: PDF
CNC : technology and programming
Tác giả: Krar Stephen F,
Thông tin xuất bản: New York : Gregg Division McGrawHill , 1990
Ký hiệu phân loại: 621.9023
ISBN: 0070233330
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 49072 Định dạng: PDF
Ứng dụng Card PCL 832 của hãng Advantech vào điều khiển máy CNC 3 trục & Robot
Tác giả: Bùi Thanh Luân,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.9023
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 51913 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục