Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 54 kết quả (0.3100394 giây)
Technology of machine tools
Tác giả: Krar Stephen F,
Thông tin xuất bản: New York : GlencoeMcGrawHill , 1997
Ký hiệu phân loại: 621.902
ISBN: 0028030710
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Sổ tay lập trình CNC : máy tiện - máy phay trung tâm gia công CNC
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2011
Ký hiệu phân loại: 621.9023
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 72954 Định dạng: PDF
Hệ thống điều khiển bằng khí nén
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.9023
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6100 Định dạng: PDF
Máy công cụ CNC : những vấn đề cơ bản về cấu trúc, chức năng, vận hành, lập trình, khai thác nhóm máy phay và tiện CNC
Tác giả: Tạ Duy Liêm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.9023
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Điều khiển khí nén và thủy lực
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2004
Ký hiệu phân loại: 621.9023
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 7625 Định dạng: RAR
Gia công tia lửa điện CNC
Tác giả: Vũ Hoài Ân,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.902
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Công nghệ trên máy CNC
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2000
Ký hiệu phân loại: 621.9023
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Công nghệ khai thác thiết bị cơ khí
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.9023
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ
Tác giả: Tạ Duy Liêm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1999
Ký hiệu phân loại: 621.9023
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ
Tác giả: Lưu Văn Nhang,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.902
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18741 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục