Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 48 kết quả
Powerboater's guide to electrical systems : maintenance, troubleshooting and improvements
Tác giả: Edwin R Sherman
Xuất bản: Camden Me: International MarineMcGraw Hill, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.8
 
Marine auxiliary machinery, seventh edition [electronic resource]
Tác giả: H D McGeorge
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier ButterworthHeinemann, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.8
 
Introduction to marine engineering
Tác giả: D A Taylor
Xuất bản: Oxford Boston: Butterworth Heinemann, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.8
 
Draught surveys : a guide to good practice
Tác giả: William James Dibble, P Mitchell
Xuất bản: Tyne Wear: MIDC Consultancy, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.8
 
Ship stability for masters and mates, sixth edition - consolidated 2006 [electronic resource]
Tác giả: D R Derrett, C B Barrass
Xuất bản: Oxford Burlington Mass: ButterworthHeinemannElsevier, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.8
 
Maximum sail power : the complete guide to sails, sail technology and performance
Tác giả: Brian Hancock
Xuất bản: Norwich Vt: Nomad Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.8
 
Fiberglass boat repairs illustrated
Tác giả: Roger Marshall
Xuất bản: Camden Me Blacklick OH: International Marine McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.8
 
Aero-hydrodynamics of sailing
Tác giả: Czesław A Marchaj
Xuất bản: London: Adlard Coles Nautical, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.8
 
Kết cấu tàu
Tác giả: Võ Trọng Cang
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  623.8
 
Guide to the Collision Avoidance Rules [electronic resource]
Tác giả: A N Cockcroft, J N F Lameijer
Xuất bản: San Diego: ButterworthHeinemann Imprint Elsevier Science Technology Books, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục