Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1669 kết quả
Advanced structural dynamics and active control of structures
Tác giả: Wodek Gawronski
Xuất bản: New York: Springer, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.171
 
Structural renovation in concrete
Tác giả: Zongjin Li
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.18340288
 
Rock slope engineering : civil and mining
Tác giả: Duncan C Wyllie, Evert Hoek, Christopher W Mah
Xuất bản: New York NY: Spon Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.151363
 
Structural vibration : analysis and damping
Tác giả: C F Beards
Xuất bản: London: Arnold, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.17
 
Reinforced soil engineering : advances in research and practice
Tác giả: Dov Leshchinsky, Hoe Ling, Fumio Tatsuoka
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.15136
 
Standard method of detailing structural concrete : a manual for best practice
Tác giả:
Xuất bản: London: Institution of Structural Engineers, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1834
 
Bridge aeroelasticity : sensitivity analysis and optimal design
Tác giả: José Áng Jurado Albarracín
Xuất bản: Southampton UK Boston Mass: WIT Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.23
 
Xây dựng(Tháng 1 kỳ) =Construction. 1
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Xây dựng,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  624
 
Mỹ thuật và Đời sống (1 Tháng 1 kỳ). 2
Tác giả:
Xuất bản: Hà nội: Hội Mỹ thuật VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  624
 
Kiến trúc Nhà đẹp (1 Tháng 1 kỳ). 3
Tác giả:
Xuất bản: Hà nội: Hội Kiến trúc sư VN,
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Bản in
ddc:  624
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục