Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1577 kết quả (0.3000047 giây)
Geotechnical Engineering for the Preservation of Monuments and Historic Sites III
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 624.15136
ISBN: 9781000780499
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cone Penetration Testing 2022 : Proceedings of the 5th International Symposium on Cone Penetration Testing (CPT'22), 8-1...
Tác giả: Gottardi Guido,
Thông tin xuất bản: Leiden The Netherlands : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 624.15136
ISBN: 9781000780475
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Eleventh International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields : Volume 2
Tác giả: Hoff Inge,
Thông tin xuất bản: Leiden The Netherlands : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 624.151
ISBN: 9781000738704
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Eleventh International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields : Volume 3
Tác giả: Hoff Inge,
Thông tin xuất bản: Leiden The Netherlands : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 624.151
ISBN: 9781000738698
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Phương pháp nghiên cứu khoa học : tài liệu chuyên khảo phục vụ nghiên cứu trong hoạt động xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2021
Ký hiệu phân loại: 624.072
ISBN: 9789460930591
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kiến trúc Nhà đẹp (1 Tháng 1 kỳ). 6
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà nội : Hội Kiến trúc sư VN ,
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Nội thất (1 Tháng 2 kỳ). 319
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Kiến trúc & Đời sống(Tháng 1 kỳ). 6(192)
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Hội kiến trúc sư TPHCM ,
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Cầu đường Việt Nam (Tháng 1 kỳ). 5
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Xây dựng(Tháng 1 kỳ) =Construction. 5
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bộ Xây dựng ,
Ký hiệu phân loại: 624
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục