Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.3124902 giây)
Tính toán kỹ thuật xây dựng trên Mathcad
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2009
Ký hiệu phân loại: 624.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Introducing Autocad Civil 3D 2010
Tác giả: Wedding James,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Wiley Technology Pub , 2009
Ký hiệu phân loại: 624.0285
ISBN: 0470481528
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 69932 Định dạng: PDF
Tính toán kỹ thuật xây dựng trên excel
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 624.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Ứng dụng công nghệ BIM và phần mềm NAVIS WORKS để nâng cao hiệu quả quản lý tiến độ thi công trong công trình xây dựng
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 624.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109872 Định dạng: PDF
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xây dựng
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 624.0285
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 113576 Định dạng: PDF
Rethinking IT in Construction and Engineering : Organisational readiness
Tác giả: Alshawi Mustafa,
Ký hiệu phân loại: 624.0285
ISBN: 9780415430531
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục