Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.7600045 giây)
Fracture Mechanics : Applied to Geotechnical Engineering
Tác giả: Luis E Vallejo,
Thông tin xuất bản: NY : ASCE , 1994
Ký hiệu phân loại: 624.1
ISBN: 0784400563
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục