Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 88 kết quả (0.7340751 giây)
Nền và móng trên đất than bùn
Tác giả: Morareskul N N,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1981
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 14987 Định dạng: PDF
Nền móng nhà cao tầng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18448 Định dạng: PDF
Nền móng công trình
Tác giả: Đậu Văn Ngọ,
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 21637 Định dạng: PDF
Công trình trên đất yếu
Tác giả: Trần Quang Hộ,
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nền móng
Tác giả: Châu Ngọc An,
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nền móng : Bài giảng
Tác giả: Lê Anh Hoàng,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 21699 Định dạng: PDF
Nền móng nhà cao tầng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2009
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Construction Dewatering and Groundwater Control : new methods and applications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 624.15
ISBN: 9780471479437
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Phân tích trạng thái ứng suất biến dạng của nền đất yếu xung quanh đường hầm Metro Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2010
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 44477 Định dạng: PDF
Bến cảng trên nền đất yếu
Tác giả: Phạm Văn Giáp,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2006
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45617 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục