Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3281162 giây)
Phần mềm Plaxis 3D Foundation ứng dụng vào tính toán móng và công trình ngầm
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 624.150285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Phần mềm PLAXIS 3D FOUNDATION : Ứng dụng vào tính toán móng-công trình ngầm
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2013
Ký hiệu phân loại: 624.150285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục