Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 33 kết quả (0.3280716 giây)
Geotechnical Engineering for the Preservation of Monuments and Historic Sites III
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 624.15136
ISBN: 9781000780499
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cone Penetration Testing 2022 : Proceedings of the 5th International Symposium on Cone Penetration Testing (CPT'22), 8-1...
Tác giả: Gottardi Guido,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 624.15136
ISBN: 9781000780475
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Model Tests and Numerical Simulations of Liquefaction and Lateral Spreading : LEAP-UCD-2017
Tác giả: Kutter Bruce L,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại: 624.15136
ISBN: 9783030228187
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Bearing Capacity of Soils
Tác giả: ASCE,
Thông tin xuất bản: USA : ASCE , 1994
Ký hiệu phân loại: 624.15136
ISBN: 087262997X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ học đất
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2007
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19302 Định dạng: PDF
Cơ học đất
Tác giả: Châu Ngọc Ẩn,
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Ứng xử của đất và cơ học đất tới hạn
Tác giả: Trần Quang Hộ,
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cơ học đất : giáo trình
Tác giả: Lê Anh Hoàng,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 21687 Định dạng: PDF
Cơ học đất : bài giảng
Tác giả: Lê Anh Hoàng,
Thông tin xuất bản: TpHồ Chí Minh : Đại học Mở , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.15136
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 22241 Định dạng: PDF
Seepage in soils : principles and applications
Tác giả: Reddi Lakshmi N,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : J Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 624.15136
ISBN: 0471356166 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 4dd3666e1f9624b991919bcee3aaae2ca45fce52

Truy cập nhanh danh mục