Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.1406277 giây)
Ground Improvement by Deep Vibratory Methods
Tác giả: Kirsch Klaus,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 624.151363
ISBN: 9780367139025
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Landslides in Practice : Investigation, Analysis, And Remedial/Prevention Options in Soils
Tác giả: Cornforth Derek H,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 624.151363
ISBN: 9780471678168
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Rock slope engineering : civil and mining
Tác giả: Wyllie Duncan C,
Thông tin xuất bản: New York NY : Spon Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 624.151363
ISBN: 0415280001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66112 Định dạng: PDF
Slope Engineering
Tác giả: Ismet Kanlı Ali,
Thông tin xuất bản: London : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 624.151363
ISBN: 9781839629464
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục