Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.1093311 giây)
Structural modeling and experimental techniques
Tác giả: Harris Harry G,
Thông tin xuất bản: Boca Raton Fla : CRC Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 624.1773
ISBN: 0849324696
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48300 Định dạng: PDF
Steel framed structures [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 624.1773
ISBN: 9780203974087
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 70705 Định dạng: PDF
Phân tích ứng xử của kết cấu dàn chịu ảnh hưởng của tham số mờ sử dụng giải thuật tiến hóa khác biệt de (differential ev...
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 624.1773
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 102169 Định dạng: PDF
Tối ưu hóa kết cấu dàn với biến diện tích rời rạc sử dụng phương pháp de cải biến
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 624.1773
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 102170 Định dạng: PDF
Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng bằng bê tông cốt thép lắp ghép
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2009
Ký hiệu phân loại: 624.1773
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tối ưu hóa đa mục tiêu kết cấu dàn dựa trên độ tin cậy sử dụng phương pháp NSGA-II.
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 624.1773
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 116847 Định dạng: PDF
Truss and Frames : Recent Advances and New Perspectives
Tác giả: Kentli Aykut,
Thông tin xuất bản: London UK : IntechOpen , 2020
Ký hiệu phân loại: 624.1773
ISBN: 9781789853223
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục