Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 247 kết quả (0.6800058 giây)
Ván khuôn và giàn giáo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.18
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kết cấu thép ống nhồi bê tông
Tác giả: Kinkin A I,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Vật Liệu Xây Dựng
Tác giả: Phùng Văn Lự,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1999
Ký hiệu phân loại: 624.18
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1403 Định dạng: PDF
Tính kết cấu bê tông cốt thép
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.18341
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kết cấu thép
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1998
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 1541 Định dạng: PDF
Kết cấu thép : T.2
Tác giả: Phạm Văn Hội,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1998
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tuổi thọ mỏi của kết cấu thép ngoài biển
Tác giả: Phan Văn Khôi,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1997
Ký hiệu phân loại: 624.1821
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 624.1836
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Theory and Problems of Structural Steel Design
Tác giả: Abraham J Rokach,
Thông tin xuất bản: NY : McGrawHill , 1991
Ký hiệu phân loại: 624.1821
ISBN: 0070535639
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật cốt thép biết hàn theo phương pháp Môđun : giáo trình
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.18
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục