Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3125496 giây)
Modern Trends in Research on Steel, Aluminium and Composite Structures : PROCEEDINGS OF THE XIV INTERNATIONAL CONFERENCE...
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 624.182
ISBN: 9780367676377
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Multifunctional metallic hollow sphere structures : manufacturing, properties and application
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Berlin London : Springer , 2009
Ký hiệu phân loại: 624.182
ISBN: 3642004903
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 107342 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục