Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3750382 giây)
Reinforced and prestressed concrete : analysis and design with emphasis on application of AS 3600-2009
Tác giả: Loo YewChaye,
Ký hiệu phân loại: 624.183410994
ISBN: 9781107637863
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 123439 Định dạng: PDF
Reinforced and prestressed concrete : analysis and design with emphasis on application of AS 3600-2009
Tác giả: Loo YewChaye,
Ký hiệu phân loại: 624.183410994
ISBN: 1107637864
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 155591 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục