Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.5699615 giây)
Reinforced concrete beams, columns and frames. Mechanics and design
Thông tin xuất bản: London UK Hoboken NJ USA : ISTE Wiley , 2013
Ký hiệu phân loại: 624.18342
ISBN: 1848214820
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 156620 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục