Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3593542 giây)
Design of high strength steel reinforced concrete columns : a Eurocode 4 approach
Tác giả: Chiew SingPing,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 624.183425
ISBN: 9781351203944
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 123372 Định dạng: PDF
Design of high strength steel reinforced concrete columns : a Eurocode 4 approach
Tác giả: Chiew SingPing,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 624.183425
ISBN: 0815384602
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 157679 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục