Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 23 kết quả (0.3799962 giây)
Tunnel Engineering : Selected Topics
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2020
Ký hiệu phân loại: 624.193
ISBN: 9781789854657
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Thi công hầm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 624.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tính toán thiết kế công trình ngầm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2002
Ký hiệu phân loại: 624.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thiết kế công trình ngầm
Tác giả: An Young Xơn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2002
Ký hiệu phân loại: 624.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Công trình ngầm giao thông đô thị
Tác giả: Makốpski L V,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2004
Ký hiệu phân loại: 624.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tổ chức khai thác không gian ngầm : Theo kinh nghiệm nước ngoài
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2006
Ký hiệu phân loại: 624.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thi công công trình ngầm bằng các phương pháp đặc biệt
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2009
Ký hiệu phân loại: 624.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Môi trường trong xây dựng công trình ngầm đô thị
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2008
Ký hiệu phân loại: 624.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Theory and Practice of Tunnel Engineering
Tác giả: Tosun Hasan,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2022
Ký hiệu phân loại: 624.193
ISBN: 9781839693731
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Thi công hầm
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2010
Ký hiệu phân loại: 624.19
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục