Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.3200415 giây)
Khai thác kiểm định gia cố cầu .
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1997
Ký hiệu phân loại: 624.202
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kiểm định cầu
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2009
Ký hiệu phân loại: 624.20287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bridge and highway structure rehabilitation and repair [electronic resource]
Tác giả: Khan Mohiuddin A,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2010
Ký hiệu phân loại: 624.20288
ISBN: 0071545913
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 44597 Định dạng: PDF
Giám sát kiểm tra chất lượng thi công cầu
Tác giả: Phạm Huy Chính,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2010
Ký hiệu phân loại: 624.20287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 44997 Định dạng: PDF
Khai thác kiểm định, gia cố sửa chữa cầu cống
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải , 2008
Ký hiệu phân loại: 624.20288
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45881 Định dạng: PDF
Tự Động hóa thiết kế cầu đường : Giáo trình / Chủ biên…[ Và những người khác].
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải , 2009
Ký hiệu phân loại: 624.20285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 46287 Định dạng: PDF
Khai thác kiểm định gia cố cầu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2012
Ký hiệu phân loại: 624.20288
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Engineers of dreams [online resource] : great bridge builders and the spanning of America
Tác giả: Petroski Henry,
Thông tin xuất bản: New York : Vintage Books , 1995
Ký hiệu phân loại: 624.20973
ISBN: 0307773132
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 94810 Định dạng: EPUB
Hệ thống quan trắc cầu dây văng và cầu dây võng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2017
Ký hiệu phân loại: 624.20287
ISBN: 9786048221133
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Chuyên đề cầu lập dự án đầu tư xây dựng cầu
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2017
Ký hiệu phân loại: 624.20684
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 119208 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục