Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Khai thác kiểm định gia cố cầu
Tác giả: Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Như Khải, Nguyễn Văn Mợi
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.20288
 
Engineers of dreams [online resource] : great bridge builders and the spanning of America
Tác giả: Henry Petroski
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  624.20973
 
Khai thác kiểm định gia cố cầu
Tác giả: Nguyễn Như Khải
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.202
 
Kiểm định cầu
Tác giả: Chu Viết Bình, Nguyễn Mạnh, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Văn Nhậm
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.20287
 
Bridge and highway structure rehabilitation and repair [electronic resource]
Tác giả: Mohiuddin A Khan
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.20288
 
Khai thác kiểm định, gia cố sửa chữa cầu cống
Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.20288
 
Tự Động hóa thiết kế cầu đường : Giáo trình / Chủ biên…[ Và những người khác]
Tác giả: Bùi Công Độ, Hoàng Thuỳ Linh, Nguyễn Đình Phương, Trương Thanh Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.20285
 
Giám sát kiểm tra chất lượng thi công cầu
Tác giả: Phạm Huy Chính
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.20287
 
Hệ thống quan trắc cầu dây văng và cầu dây võng
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Bùi Xuân Học
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.20287
 
Chuyên đề cầu lập dự án đầu tư xây dựng cầu
Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  624.20684
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục