Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.2499169 giây)
Kiểm định cầu
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2009
Ký hiệu phân loại: 624.20287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giám sát kiểm tra chất lượng thi công cầu
Tác giả: Phạm Huy Chính,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2010
Ký hiệu phân loại: 624.20287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 44997 Định dạng: PDF
Hệ thống quan trắc cầu dây văng và cầu dây võng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2017
Ký hiệu phân loại: 624.20287
ISBN: 9786048221133
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Sổ tay kiểm tra cầu
Tác giả: Vũ Mạnh Lăng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông Vận tải , 2002
Ký hiệu phân loại: 624.20287
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 158974 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục