Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 29 kết quả (0.759955 giây)
Thi công cầu thép
Tác giả: Lê Đình Tâm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1996
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thi công cầu bê tông cốt thép
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cầu bê tông cốt thép 2
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 21686 Định dạng: PDF
Thiết kế cầu thép : Bài giảng
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2006
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 21706 Định dạng: PDF
Ví dụ tính toán cầu dầm liên hợp
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2009
Ký hiệu phân loại: 624.21
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Các ví dụ tính toán dầm cầu chữ I, T, super-T bêtông cốt thép dự ứng lực theo tiêu chuẩn 22TCN272 - 05
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2009
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Các ví dụ tính toán dầm cầu chữ I, T, Super-T bê tông cốt thép dự ứng lực theo tiêu chuẩn 22TCN 272 - 05
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2010
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thiết kế cầu thép
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2010
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bê tông cốt thép
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2003
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45706 Định dạng: PDF
Cầu thép
Tác giả: Lê Đình Tâm,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải , 2011
Ký hiệu phân loại: 624.217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục